ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», яка відбудеться у м. Одеса 29-30 жовтня 2015 року на базі Навчально-наукового інституту Інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

За матеріалами роботи конференції видається збірник тез доповідей учасників.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Офіційні запрошення: UKR,RUSS

Fundacja Central European Academy Studies and Certification

Шановні колеги!

У березні 2015 року Україна підписала угоду про приєднання до програми ЄС «Горизонт 2020». Програма покликана забезпечити глобальну конкурентоздатність Європи. Її сумарне фінансування у найближчі п’ять років становитиме 80 млрд євро. Наука і освіта – серед пріоритетних напрямів фінансування. Україна може претендувати на значні обсяги інвестицій, оскільки «старі» країни ЄС вже реалізували більшість можливих проектів. Натомість, нові члени Євросоюзу, а також країни – асоціанти найбільш активно користуються можливостями програми.

Наприклад, бюджет середньостатистичного польського університету лише на 30% складається з коштів, які сплачують студенти за навчання. 70% – грантові кошти, отримані зі структурних фондів під реалізацію цільових проектів. Серед них: оновлення матеріально-технічної бази, розробка нових навчальних програм, фінансування наукових досліджень, мобільності студентів та викладачів і багато інших. Звичайний польський університет щорічно подає на отримання фінансування близько 50-ти подібних проектів.  Значна частина українських ВНЗ не подають жодного!

У чому проблема?

Продовжувати читання Fundacja Central European Academy Studies and Certification

ГЕОТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України проводить XIII КОНФЕРЕНЦІЮ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ГЕОТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ»

Основні напрямки роботи

Секція 1. Енергетичні ресурси корисних копалин та технології їх видобутку.

Секція 2. Геотехнічні та екологічні проблеми розробки родовищ.

Мови конференції: Українська, російська, англійська.

Контрольні дати

прийом заявок до 15.07.2015 р.
прийом статей до 15.07.2015 р.

Умови участі

Внесок за публікацію особистих матеріалів становить 220 гривень. Збірник з опублікованими науковими матеріалами учасники конференції зможуть отримати при реєстрації.
Продовжувати читання ГЕОТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ

МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015

Шановні колеги!

Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра екології запрошують до участі у І Всеукраїнському конкурсі
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015»

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

 • Антропогенна діяльність та вплив зміни клімату на довкілля.
 • Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів.
 • Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні, екоуправління.
 • Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта  та культура.
 • Оцінка екологічних ризиків забруднення водних об’єктів.
 • Ідентифікація та оцінка точкових джерел забруднення водних об’єктів.
 • Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод.
 • Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі.
 • Енергоефективність, енергоощадність, екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства.
 • Відновлювані джерела енергії та альтернативні палива.
 • Біоенергетика, біомаса та екобіотехнології.
 • Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива.
 • Екологічна безпека у транспортній галузі.
 • Паливна ефективність та екотехнологічні інновації в транспортній галузі.
 • Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства, енергоефективні житлові будівлі.
 • Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів.
 • Проблеми поводження з радіоактивними відходами.
 • Рециклінг і утилізація літаків і спецавтотранспорту.

Продовжувати читання МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015