Еразмус+

Erasmus+. Фінансовані ЄС стипендії для українських громадян

Україна є країною-партнером програми ЕРАЗМУС+ і має можливості брати участь у конкурсах, відкритих для всіх країн-партнерів. Загальний опис програми ЕРАЗМУС+ можна переглянути за наступними посиланнями:  Еразмус+ офіс в Україні, EU programme for education, training, youth and sport.

У сфері вищої освіти ЕРАЗМУС+ пропонує три ключові напрями (КА1, КА2, КА3) + напрям діяльності – Жан Моне:

 КА1: Мобільність студентів у вищій освіті

Види діяльності для українських студентів:

 • Кредитна мобільність: стажування за кордоном.
 • Ступенева мобільність: спільні магістерські програми, запропоновані європейськими університетами.

 КА1: Мобільність працівників вищої освіти

Види діяльності:

 • Викладання: розробка інноваційних методів викладання.
 • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу.
 • Запрошення працівників підприємств з метою підвищення актуальності навчальних програм.

 КА2: Співпраця задля інновацій

Види діяльності за напрямомі:

 • Розробка, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання.
 • Розвиток співпраці з підприємствами.
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів.
 • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного).

 КА2:Співпраця задля інновацій. Альянси знань

Види діяльності за напрямом:

 • Розробка нових міждисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу.
 • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення.
 • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств.

 КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (ex-TEMPUS)

Види діяльності:

 • Спільні проекти: нові навчальні плани та програми, методології викладання, підвищення кваліфікації персоналу.
 • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…).
 • Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути кординатором, так і бути рівноправним партнером проектів.

 КА3: Підтримка реформ

Види діяльності:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес.
 • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …).
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту).
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах.
 • Міжнародний діалог щодо освітньої політики.
 • Всесвітня асоціація випускників.

 Діяльність в рамках напряму Жана Моне

Мета напряму: Сприяти досконалості євроінтеграційних студій у вищій освіті.

Види діяльності за напрямом:

 • Викладання й дослідження (Кафедри, Модулі та Центри досконалості).
 • Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни (мережі та проекти).
 • Підтримка діяльності організацій або асоціацій.
 • Створення знаку якості «Жан Моне».
 • Надання операційних грантів окремим закладам.

 Напрям діяльності – Жан Моне: Викладання та дослідження

Види діяльності за напрямом:

 • Викладання курсів в галузі європейської інтеграції.
 • Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики.
 • Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій.

 Напрям діяльності – Жан Моне: Дебати та обміни

Види діяльності:

 • Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення та поширення кращих практик.
 • Посилення співпраці та створення платформи з обміну знань щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі державних органів та Європейської Комісії.
 • Розроблення академічного змісту та інструментарію для окремих цільових групп.
 • Спільне створення змісту та спільне викладання.

 Напрям діяльності – Жан Моне: Підтримка організацій або асоціацій

Види діяльності:

Для організацій:

 • Збір, осмислення, аналіз та поширення фактів і знань про Європейський Союз.
 • Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються діяльності Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках підвищення кваліфікації.

Для асоціацій:

 • Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що займаються євроінтеграційними студіями.
 • Сприяння активному громадянству через поширення інформації про Європейський Союз серед широкої громадськості.

Інформація надана з ресурсу http://www.erasmusplus.org.ua/.

DKTU