Наша стратегія

Інноваційна діяльність – основа для успішного функціонування сучасного вищого навчального закладу. Реалізація цієї діяльності вимагає від університету, щоб знання та інформація стали ринковим товаром. Для цього в університеті необхідно створити центр трансферу (передачі) знань (KTU). Трансфер знань призначений забезпечити передачу технологій, досвіду і навичок від університету до замовників: підприємств, громадських і державних структур та сприяти поширенню інновацій в економіці та соціальній сфері.

KTU працює з двома цільовими групами клієнтів:

  • “внутрішня”: професорсько-викладацький склад ДДТУ, дослідники, студенти;
  • “зовнішня”: ділові партнери, роботодавці (представники промислових підприємств великого та малого бізнесу), представники громадських організацій та уряду, випускники.

Бачення/Vision

vision

Бачення KTU – активне просування і управління дослідженнями, передача інновацій.
The vision of KTU is to proactive promotion and management of research, transfer and innovation.

Місія/Mission

mission

KTU встановлює зв’язки між університетом та зовнішнім світом, допомагаючи співробітникам університету (викладачам, дослідникам, студентам) у передачі їх інновацій та компетенцій на ринок.

The mission of [KTU] is to serve as an interface between the university and the “outside world” helping university citizens (teachers, researchers, students) with appropriate knowledge transfer services to market their innovation and competencies.

Цінності/Values

values

  1. Робота у команді / Networking and team working
  2. Професіоналізм / Professionalism
  3. Різноманітність компетенцій і навичок у персоналу / Diversity of competences and skills among the staff
  4. Індивідуальний підхід / Personalized attention
  5. Концентрація на людях / Focus for people

DKTU