Пілотний проект

Пілотний проект

Пілотним проектом ДДТУ є спільна реалізація передачі знань з двома дніпродзержинськими промисловими і науковими компаніями:

 1. ТОВ НВП «Дніпрофмаш»;
 2. ТОВ НІП «Дія».
dniprofmash
НПО “Днепрофмаш”/ Scientific and Production Association “Dneprofmash”

Підрозділ KTU ДДТУ підписав договори з цими підприємствами та домовився про наступне: Створювати умови для трансферу знань, комерціалізації науково-технічних розробок ДДТУ та ТОВ НВО «Дніпрофмаш», в тому числі:

 • умови для проведення технологічного аудиту та науково-технічної експертизи ТОВ НВО «Дніпрофмаш» (ТОВ НІП «Дія») представниками KTU;
 • умови для обміну інформацією між представниками ДДТУ та ТОВ НВО «Дніпрофмаш» (ТОВ НІП «Дія») про результати виконаних науково-технічних розробок для їх подальшої комерціалізації, використання у навчальному процесі, введення у господарський обіг об’єктів інтелектуальної власності;
 • умови для обміну інформацією про технологічні запити промислового сектору економіки в Україні та світі;
 • умови для спільного проведення заходів з трансферу знань: семінарів, тренінгів, конференцій, науково-інноваційних конкурсів, навчальних курсів, курсів підвищення кваліфікації, спільної участі у грантових програмах.

DSTU pilot project is the joint realization of knowledge transfer with two Dniprodzerzhynsk business industrial and scientific companies:

 1. Limited Liability Company Scientific and Production Association “Dniprofmash”.
 2. Limited Liability Company Scientific and Innovative Enterprise “Diya”.

KTU Department of DSTU has signed agreements with these companies and has agreed about following: Create conditions for the technology transfer and commercialization of research-and-development works of the DSTU and the “Dniprofmash” (“Diya”), including:

 • -conditions for carrying out the technological audit and scientific and technological examination of the “Dniprofmash” (“Diya”) by the KTU representatives;
 •  conditions for the information exchange between the representatives of the DSTU and the “Dniprofmash” (“Diya”) on the results of performed research-and-development works for their further commercialization, usage in the educational process, introducing intellectual property objects into the economic circulation;
 • conditions for the information exchange on the technological inquiries of the industrial sector of economy in Ukraine and worldwide;
 • conditions for the joint realization of actions on the knowledge transfer: seminars, trainings, conferences, scientific and innovative competitions, training courses, qualification courses, joint participation in grant programs.

Papers: Limited Liability Company Scientific and Production Association “Dniprofmash” Limited Liability Company Scientific and Innovative Enterprise “Diya”

DKTU