Послуги

Види діяльності KTU :
Kommunikaciya

 1. Комунікація.
  • тренінги;
  • семінари;
  • конференції;
 2. Зовнішнє консультування з питань:
  • патентної підтримки;
  • маркетингових досліджень.
 3. Внутрішнє консультування з питань:
  • патентної підтримки;
  • розробки нових міждисциплінарних навчально-методичних комплексів;
  • укладання договорів на виконання наукових досліджень за кошти замовника.
 4. Підтримка та розвиток досліджень:
  • допомога у поданні заявок для участі у грантових програмах, проектах, програмах з мобільності;
  • допомога в управлінні проектами.
 5. 3D printer.Друк, підготовка та обробка креслень.3D
 1. Communication.
  • training;
  • seminars;
  • conference.
 2. External consultation on:
  • patent support;
  • marketing research.
 3. Internal consultation on:
  • patent support;
  • development of new interdisciplinary teaching methods;
  • contracts to perform research at the expense of the customer.
 4. Support for research and development:
  • assistance in applying for participation in grant programs, projects,
  • programs of mobility;
  • assistance in project management.
 5. 3D printer. Printing, preparation and processing drawings.

DKTU